Català

Español

English

Benvinguts a la pàgina web d'imatges del Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí trobareu una gran varietat d'imatges relacionades amb la patologia veterinària, corresponents a diferents òrgans i sistemes, de diferents espècies animals domèstiques i salvatges.

L'objectiu d'aquesta pàgina web és únicament docent. Per tant, preguem que les imatges siguin utilitzades únicament amb aquest fi.

Bienvenidos a la página web de imágenes del Servicio de Diagnóstico de Patología Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí encontraréis una gran variedad de imágenes relacionadas con la patología veterinaria, correspondientes a distintos órganos y sistemas, de diferentes especies animales domésticas y salvajes.

El objetivo de esta página web es únicamente docente. Por tanto, rogamos que las imágenes sean utilizadas únicamente con esta finalidad.

Welcome to the image database website of the Veterinary Pathology Diagnostic Service of the Universitat Autònoma de Barcelona, Spain. Here you will find a variety of images related to veterinary pathology, corresponding to different organs and systems, and belonging to different domestic and wild animal species.

The objective of this website is exclusively educational. Therefore, we would be very grateful if these pictures are only used for this purpose.